ماااچو بده بیاد

برای زیستن دو قلب لازم است


بیان دیدگاه

شجاعت واقعی همینه

آرزوی این که کاش – برادرم و پدرم- همان رفتاری را می کردند که آن افسر آلمانی کرد و در شهر محل سکونتش و با لباس یونیفورم با دوستی یهودی در ملا عام ظاهر شد, آن هم در زمانی که یهودی ها باید با علامت ستاره مشخص می شدند. آن افسر را بی آبرو کردند و از ارتش اخراج. افسری پر دل و جرئت, اما دل و جرئتی کاملن سوای آنچه که در آلمان مطلوب بود, یعنی دل و جرئتی که باید همیشه در اتحاد با دیگران به اثبات می رسید و شرط آن اطاعت بود, یکی از فضیلت های پروسی, دل و جرئتی که اعمال خشونت را هم شامل میشد, اعمال خشونت علیه دیگران و اعمال خشونت علیه خود, یعنی غلبه به بزدلی درونی, دل و جرئت کشتن, دل و جرئت کشته شدن – آنچه که ارزش نداشت دل و جرئت نه گفتن بود, مخالفت کردن, از اجرای فرمان ها سر باز زدن. کاش آن آدمها نمی خواستند ترقی کنند. تحقیر مضحک افسرها و سربازانی که در گروه مقاومت بودند, تحقیر کسانی که از سربازی فرار می کردند.

مثلا برادرم – اووه تیم

Advertisements